Noktasal - Dijital Şehir Kimliği > Çözümlerimiz > MAKS Entegreli Büyükşehir Numarataj Uygulaması

MAKS Entegreli Büyükşehir Numarataj Uygulaması

Nüfus Vatandaşlık İşleri Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinin ilk hayata geçirilen kurumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında başarılı bir geçiş sağlamıştır.

kent_bilgi_sistemi-1024x494

İlçe bazlı olarak numarataj taleplerini yönetin!

MAKS Entegreli Numarataj Uygulamamız ile ilçelerin numarataj isteklerini tek platformdan almanızı sağalamaktadır.

İlçelerden alınan istekler MAKS standartlarına uygun olup büyükşehir numarataj servisinin tekrar veri girmesine gerek kalmadan geometrik olarak istekler alınmaktadır.

MAKS Değişenler Servisi; Tüm ilçelerin numarataj işlemlerini kurumsal veritabanınızda güncel tutar.

Kurumunuzun adres sitemi tümüyle MAKS entegreli olarak çalışır ve aynı zamanda ezamanlı olarak kurum veritabanında kayıt altına alınır. Kurum içi tüm yazılımların adres alt yapısı tek yerden yönetilerek adres farklılıklarının önüne geçilir.

İlçelerin kestiği İnşaat Ruhsatı, İskan ve Yanan Yıkılan bilgileri kurum veritabanına kaydedilir. İstenilen bilgiler doğrultusunda esnek raporlar elde edilebilir.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Linux/Pardus Platform ile lisans gerektirmeyen sunucu ve veritabanı gereksinimleri ile çalışmaktayız.

İl Bazlı Nüfus Dağılımı

Düzenli olarak nüfus verilerinizi güncel tutarak çapraz sorgularda kullanilmektedsiniz.

MAKS Entegreli Büyükşehir Numarataj Uygulaması Sunum Talebi