MAKS Değişenler Servisi
Noktasal - Dijital Şehir Kimliği > Çözümlerimiz > MAKS Değişenler Servisi

MAKS Değişenler Servisi

Nüfus Vatandaşlık İşleri Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinin ilk hayata geçirilen kurumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında başarılı bir geçiş sağlamıştır.

dijital-sehir-kimligi

Sınırlarınızda yapılan tüm adres bileşenlerine yönelik değişimleri kurumsal veritabanınızda güncel olarak bulundurun.

MAKS Değişenler Servisi; Tüm ilçelerin numarataj işlemlerini kurumsal veritabanınızda güncel olarak bulunmasını sağlar.

Kurumunuzun adres sitemi tümüyle MAKS entegreli olarak çalışır ve aynı zamanda ezamanlı olarak kurum veritabanında kayıt altına alınır. Kurum içi tüm yazılımların adres alt yapısı tek yerden yönetilerek adres farklılıklarının önüne geçilir.

İlçelerin kestiği İnşaat Ruhsatı, İskan ve Yanan Yıkılan bilgileri kurum veritabanına kaydedilir. İstenilen bilgiler doğrultusunda esnek raporlar elde edilebilir.

MAKS Entegreli Büyükşehir Numarataj Uygulaması Sunum Talebi