İtfaiye Bilgi Sistemi

Web Tabanlı

Web tababnlı uygulama sayesinde her yerden yetki düzeyinde erişim.

Yangın Raporu

Ekip Bilgileri, Araç Bilgileri, Personel Bilgileri, Olay Bilgileri, Kaybolan Araç/Gereç Bilgileri, Söndürücü Bilgileri, Yaralı ve Kayıp Bilgileri, Ek dökumanlar ve Resimler olarak bir çok bilgileri kayıt altına girer. Kurum formatına uygun şekilde PDF dosyası olarak bir tıkla üretilir. EBYS var ise entegrasyon sayesinde hiç çıktı almadan e-imza akışına sistem tarafından gönderilir.

itfaiye

EBYS entegrasyonu ile hiç çıktı almadan imza akışına sokabilirsiniz!

Mobil Saha Uygulaması

Çevrimiçi ve Çevrimdışı özellikli mobil uygulama

Geniş Raporlama ve İstatistik

Yangın türü ve kullanılan ekipmanlara kadar geniç çaplı rapor ve istatistik elde edilebilmektedir.

112 ile arama geldiği gibi sisteme kayıt edilebilir. Olay yerinin adresine hem resmi adres sisteminden seçimlerle hem de haritadan tıklanarak ulaşılabilir.

Olay yeri adresi belirlendikten sonra otomatik olarak en yakın istasyon ve araç bilgisi önermesinde bulunulur.

Kurum olarak verilmesi gereken Olay Yeri Yangın Raporu kurum şablonuna göre tüm bilgiler itfaiye personelleri tarafıından doldurularak sistemden otomatik olarak hazırlanır.

Yangın Emniyet Raporu talep eden kurum ve kuruluşların dilekçeleri sisteme kaydedilir. Tablet uygulaması ile adrese gidilip resimlerle beraber mevzuat gereği maddelerin uygunluğu kontrolü sağlanır. Akabinde rapor otomatik olarak oluşturulur.

Yangın türü ve kullanılan ekipmanlara kadar geniç çaplı rapor ve istatistik elde edilebilmektedir.

Kentsel ve Kırsal Ayrımı

Kapalı alan olarak kentsel ve kırsal alanların belirlenmesi sayesinde sistem otomatik olarak olay yeri türünü belirler, raporlarınız çok daha doğru sonuçlar verir.

Olayların Yangın Türüne Göre Dağılımı

  • EV YANGINI
  • ÇÖP-ATIK YANGINI
  • OT-ANIZ-EKİN YANGINI
  • ARAÇ YANGINI
  • BACA YANGINI

Çok daha fazla istatistiklerle karar destek mekanizmasına bilgiler aktarın.

İtfaiye Bilgi Sistemi Sunum Talebi