İtfaiye Bilgi Sistemi

noyas ai 1

Web Tabanlı

NOYAS, itfaiye hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve optimize edilmesi amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir bilgi sistemidir. NOYAS İtfaiye Bilgi Sistemimiz, itfaiye operasyonlarını daha verimli, hızlı ve güvenli hale getirmek için çeşitli modüller ve özellikler sunar.

noyas ai aracbakim

Araç Bakım Modülü

Araç bakım modülü, itfaiye araçlarının bakımı ve onarımı ile ilgili süreçleri yönetir. Bu modül ile kullanıcılar:

 • Arızalı araçları ve arızalı envanterleri tablet üzerinden işaretleyip, vardiya amirinin ekranında listeleyebilir.
 • Araç bilgileri ve arızalarının detaylarını görüntüleyebilir, arızanın tamirini kendi biriminde gerçekleştirebilir veya bakım birimine yönlendirebilir.
 • Tamir edilen araçların listesini ve bakım birimine gönderilen araçların işlemlerini takip edebilir.
 • Arızanın kategorisini ve alt kategorisini seçebilir, tamir edilen arızanın detaylarını ve tamir eden personelin bilgilerini girebilir.
 • Araçların muayene ve sigorta tarihlerini takip edebilir, yaklaşan tarihleri bildirim olarak alabilir.
noyas ai egitim2

KOBİTEM Eğitim Modülü

KOBİTEM Eğitim Modülü, itfaiye personeli ve ilgili kişilere yönelik eğitimlerin planlanması ve yönetilmesini sağlar. Bu modül ile kullanıcılar:

 • e-Belediye online başvuru altyapısına sahip sertifikalı eğitim taleplerinizin planlanması ve eğitimcilerinin kolayca yönetilmesini sağlamaktadır.
 • Eğitim talebinde bulunan şahıs ve firmaların listelendiği bir formdan seçim yaparak eğitim planlarını oluşturabilir.
 • Seçilen firmanın adı, ilgili kişinin adı-soyadı, cep numarası, unvanı, e-posta adresi ve firmanın adres bilgilerini görüntüleyebilir.
 • Eğitim tarihi, ders saati, eğitim yeri ve eğitimci bilgilerini girerek bu bilgileri kaydedebilir ve güncelleyebilir.
 • Eğitimle ilgili notlar ekleyebilir ve sınıf limit sayılarını aşan eğitimleri gruplara bölebilir.
 • Daha önceden planlanmış eğitim gruplarının tarih, saat, yer veya eğitimcisini değiştirebilir.
 • Planlanmış eğitimleri veya grupları silebilir.
 • Aynı eğitime ait farklı şahıs veya firma taleplerini tek bir eğitimde birleştirebilir.
 • Eğitime atanmış personellerin çalışma sürelerini kayıt altına alabilir ve bu süreleri aylık olarak takvimde görüntüleyebilir.
noyas ai endustri2

Endüstriyel Tesisler Kontrol Modülü Tablet Uygulaması

Bu modül, endüstri kuruluşları ve akaryakıt istasyonlarının denetimini tablet üzerinden gerçekleştirir. Özellikleri şunlardır:

 • Kullanıcı girişinde SMS kodu ile giriş yapılır ve çevrimdışı modda çalışabilir.
 • İnternet bağlantısı olmadığında yapılan işlemler çevrimdışı olarak kaydedilir ve internet bağlantısı sağlandığında otomatik olarak API’ye gönderilir.
 • Çevrimdışı ve çevrim içi harita gösterimi sağlanır, kurum harita altlığı ve katmanlar gösterilir.
 • Görev olarak atanan firmaların listesi, firma adı ve işlem durumu görüntülenir.
 • Endüstri Kontrol veya Akaryakıt İstasyonları Kontrolü olarak iki farklı kontrol durumu seçilir.
 • Zemin riski, BEKRA seviyesi, çalışma ruhsatı bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer periyodik kontrol belgeleri gibi veriler girilir ve işaretlenir.

EBYS entegrasyonu ile hiç çıktı almadan imza akışına sokabilirsiniz!

Mobil Saha Uygulaması

Çevrimiçi ve Çevrimdışı özellikli mobil uygulama

Geniş Raporlama ve İstatistik

Yangın türü ve kullanılan ekipmanlara kadar geniç çaplı rapor ve istatistik elde edilebilmektedir.

112 ile arama geldiği gibi sisteme kayıt edilebilir. Olay yerinin adresine hem resmi adres sisteminden seçimlerle hem de haritadan tıklanarak ulaşılabilir.

Olay yeri adresi belirlendikten sonra otomatik olarak en yakın istasyon ve araç bilgisi önermesinde bulunulur.

Kurum olarak verilmesi gereken Olay Yeri Yangın Raporu kurum şablonuna göre tüm bilgiler itfaiye personelleri tarafıından doldurularak sistemden otomatik olarak hazırlanır.

Yangın Emniyet Raporu talep eden kurum ve kuruluşların dilekçeleri sisteme kaydedilir. Tablet uygulaması ile adrese gidilip resimlerle beraber mevzuat gereği maddelerin uygunluğu kontrolü sağlanır. Akabinde rapor otomatik olarak oluşturulur.

Yangın türü ve kullanılan ekipmanlara kadar geniç çaplı rapor ve istatistik elde edilebilmektedir.

NOYAS İtfaiye Bilgi Sistemi, itfaiye hizmetlerini dijitalleştirerek operasyonel verimliliği ve güvenliği artırmayı hedefler. Eğitim modülünden araç bakımına, endüstriyel tesislerin kontrolünden e-dilekçelere kadar geniş bir yelpazede çözümler sunar. Bu modüller, itfaiye ekiplerinin iş süreçlerini kolaylaştırarak daha hızlı ve etkili müdahalelerde bulunmalarına yardımcı olur.

Kentsel ve Kırsal Ayrımı

Kapalı alan olarak kentsel ve kırsal alanların belirlenmesi sayesinde sistem otomatik olarak olay yeri türünü belirler, raporlarınız çok daha doğru sonuçlar verir.

Olayların Yangın Türüne Göre Dağılımı

Çok daha fazla istatistiklerle karar destek mekanizmasına bilgiler aktarın.

İtfaiye Bilgi Sistemi Sunum Talebi