2013 Yılından Bugüne MAKS Entegreli Numarataj Uygulaması

Nüfus Vatandaşlık İşleri Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinin ilk hayata geçirilen kurumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında başarılı bir geçiş sağlamıştır.

MAKS Değişenler Servisi

Tüm ilçelerin numarataj işlemlerini kurumsal veritabanınızda güncel tutar

Yapı Belgeleri Servisi

İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin (İskan) Belgesi ve Yanan Yıkılan Belgesi verilerinde geniş arama ve raporlama

Nüfus Verileri

Güncel nüfus verisine erişim imkanı.

Linux/Pardus Platform

Lisans gerektirmeyen sunucu ve veritabanı gereksinimleri

MAKS Entegreli Büyükşehir Numarataj Uygulaması Sunum Talebi