NOYAS İtfaiye Yönetim Sistemi

Web Tabanlı

Web tababnlı uygulama sayesinde her yerden yetki düzeyinde erişim.

Mobil Saha Uygulaması

Çevrimiçi ve Çevrimdışı özellikli mobil uygulama

Öneri Sistemi

Yangına müdahele edebilecek en yakın istasyon ve araçları önerme

Geniş Raporlama ve İstatistik

Yangın türü ve kullanılan ekipmanlara kadar geniç çaplı rapor ve istatistik elde edilebilmektedir.

Yangın Raporu

Ekip Bilgileri, Araç Bilgileri, Personel Bilgileri, Olay Bilgileri, Kaybolan Araç/Gereç Bilgileri, Söndürücü Bilgileri, Yaralı ve Kayıp Bilgileri, Ek dökumanlar ve Resimler olarak bir çok bilgileri kayıt altına girer. Kurum formatına uygun şekilde PDF dosyası olarak bir tıkla üretilir. EBYS var ise entegrasyon sayesinde hiç çıktı almadan e-imza akışına sistem tarafından gönderilir.

Ahşap ve Tarihi Binalar

Sistem içerisinde ahşap ve tarihi binalar kayıt altına alınabilir ve haritada gösterimi sağlanabilir.

İtfaiye Bilgi Sistemi Sunum Talebi